يکشنبه, 26 آذر 1396

پروژه‌هاي عمراني سال 93


اسكلت ساختمان آتش نشاني

 
 
ساختمان آتش‌نشاني واقع در بلوار بهشت جهت خدمات مطلوب به شهرك فاطميه و الهيه احداث شده است.
مشخصات پاين پروژه :
داراي 4 ايستگاه به مساحت 150 متر مربع مي‌باشد.
دو طبقه اداري به مساحت 600 مترمربع مي‌باشد. 
 
 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8