پنج‌شنبه, 2 آذر 1396

پروژه‌های عمرانی در سال 93موزائيك فرش محله شهيدرجائي      به متراژ 240 مترمربع   
موزائيك فرش روبروي مصلاي بزرگ       به متراژ 200 مترمربع   
موزائيك فرش روبروي فرهنگسرا   به متراژ 200 مترمربع   
موزائيك فرش حد فاصل خيابان نواب و قرني   به متراژ 200 مترمربع   
 موزائيك فرش روضةالشهداء      به متراژ 200 مترمربع   
موزائيك فرش خيابان پروين اعتصامي  به متراژ 600 مترمربع   
موزائيك فرش خيابان مقداد  به متراژ 100 مترمربع   
موزائيك فرش پارك به آدرس پشت اداره پست     به متراژ 200 مترمربع   
موزائيك فرش پارك گردشگر  به متراژ 400 مترمربع   
موزائيك فرش پمپ بنزين محله شهيدباهنر   به متراژ 80 مترمربع  
موزائيك فرش چهارراه سينما  به متراژ 200 مترمربع   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8