يکشنبه, 26 آذر 1396

پروژه‌هاي عمراني سال 93


 موزائيك فرش رنگي در بلوار مدرس  به متراژ 1000 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در بلوار ملت     به متراژ 1500 مترمربع   
موزائيك فرش رنگي در پارك محله طوس  به متراژ 100 مترمربع   
 موزائيك فرش رنگي در پارك ملت       به متراژ 100 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در پارك گردشگر      به متراژ 300 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در ميدان نبوت  به متراژ 500 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در ميدان شهيدناغاني  به متراژ 200 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در خيابان طالقاني  به متراژ 100 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در پارك عارف  به متراژ 50 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در ميدان بسيج  به متراژ 400 مترمربع  
 موزائيك فرش رنگي در پارك امام علي   به متراژ 150 مترمربع  


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8