يکشنبه, 26 آذر 1396

منوي اصلي


سامانه پيامك شهرداري


نمائي از فعاليتهاي خدمات شهري


اهم فعاليتهاي خدمات شهري

دسته بندي اخبار 

شرح وظايف واحد خدمات شهري

1.     برنامه ریزی و هماهنگی جمع آوری و بازیافت پسماندشهری
 2.    تهیه و بروزرسانی طرح جامع مدیریت پسماندشهري
 3.    نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مجریان طرح پسماند
 4.    مطالعه و طراحی‌های الگوهای زیباسازی شهر با لحاظ  قراردادن هویت و معماری تاریخی و بومی با همکاری اداره شهرسازی و معماری برنامه
 5.    برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر میادین میوه و تره‌بار شهر
 6.    نظارت بر بهداشت محیط و کنترل کیفیت بازارچه‌ها،  مشاغل و کیوسک‌های شهر
 7.    تعمیر و نگهداری و توسعه تأسیسات آرامستان‌های تحت نظارت شهرداری
 8    برنامه‌ریزی و نظارت بر عمران، بهسازی ساختمان و تأسیسات  آرامستان‌ها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8