يکشنبه, 26 آذر 1396

منطقه گردشگری


مسجد جامع حاج شيخ علي بروجن
شالوده اين مسجد به اواخر دوران تيموريان بوده كه در دوران صفويه بازسازي شده است مسجد جامع حاج شيخ علي بروجن به سال 1246 هـ . ق تجديد بنا شده است. اين مسجد داراي هشتي ورودي، وضوخانه، صحن مركزي و شبستان است. شبستان اين مسجد به عمق 5/1 متري از صحن واقع و داراي ستون هاي سنگي نسبتاً قطور است.

سقف شبستان به سبك شاخ بزي گنبد پوش شده و از اين نظر قابل مقايسه با مسجد جامع نقنه است. تفاوت آن ها ارتفاع بيش تر سقف مسجد حاج شيخ علي و ستون هاي سنگي به جاي ستون هاي آجري است. مسجد حاج شيخ علي بروجن از نظر زيبايي چشمگير و داراي كتيبه سنگي است.

مسجد حاج شیخ علی بروجن در سال 1380 به شماره 4230 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.


يکشنبه, 26 آذر 1396


اوقات شرعي امروز تهران
اذان صبح: times0
طلوع آفتاب: times1
اذان ظهر: times2
غروب آفتاب: times4
اذان مغرب: times5
  اوقات شرعي 30 روز آينده

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8