يکشنبه, 26 آذر 1396

شورای اسلامی


500022114137برطبق ماده 76 قانون اصلاحي مورخه 85/05/04 بعضي از وظائف و اختيارات اعضاي شورا عبارت است  از :

1- انتخاب شهردار با رعايت شرايط و مقررات قانوني

2- بررسي و شناخت كمبودها و نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ـ  فرهنگي ـ  آموزشي ـ بهداشتي ـ اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول

3- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي و ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط

4- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي و ارشادي و تامين تعاونيهاي توليد و توزيع و معرف و نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع از طريق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط

5- تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور

6- تصويب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر

7- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ مدت و ميزان كارمزد

8- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شوند.

9- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن تربيت ، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و

10- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسائل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

11-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها  كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوطه

12- وضع مقررات مربوطه به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه

13- بررسي و تائيديه طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي

14- همكاري با شوراي تامين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

 براساس ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران شوراي اسلامي شهر بروجن دور سوم اين افتخار را دارد كه درحد توان نسبت به وظائف خود در سال 1390  انجام وظيفه نموده و خدا را سپاسگزار است.

اكنون به عملكرد اعضاء شورا در يكساله 1390 مي پردازيم و فعاليت هاي انجام شده را به اطلاع مي رساند

تعداد كل جلسات       106

صورتجلسات               63

مصوبات                     240

1- درطول سال گذشته جلسات شورا بطور منظم تشكيل شده

2- تصويب پيشنهاد ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 از ماده 100 قانون شهرداري ها در محله صادقيه با 50 درصد تخفيف

3- تصويب پيشنهاد هزينه پروانه ساختماني مسكن مهر باستناد ماده 546 آئين نامه اجرايي قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و با تخفيف 90درصد.

4- تصويب ميدان انتهاي بلوار سياسردبه نام ميدان كوهنورد.

5- تصويب ضوابط ساختماني مورد عمل در محله صادقيه (اسلام آباد) پس از طرح در كميسيون ماده 5.


6- تشكيل جلسه پيرامون انتقال اموات به آرامستان جديد با حضور 100 نفر از معتمدين محلي.

7-  

8- تقدير از دانش آموزان رتبه آور در كنكور سال 90-89 با اهداء لوح و جوايز به دانشجويان رتبه آور در نهم ارديبهشت روز شوراها و مراسم جشن در تفريحگاه سياسرد.

 

9- تصويب الحاق اسلام آباد به بروجن به نام محله صادقيه.

10-        تشكيل جلسه با روساي ادارت شهرستان و امام جمعه و دكتر صمدي پيرامون كمبود آب در شهر بروجن.

 

11-        تشكيل جلسه با خير بزرگ شهر حاج اسماعيل زمانيان پيرامون ساخت و سازهاي شهري

 

12-        تشكيل جلسه با معاونين و كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي در تهران.

 

13-        تشكيل جلسه با معاون عمراني استانداري و مدير كل امورشهري استانداري پيرامون مشكلات شهري.

 

14-        تشكيل جلسه و همكاري با شوراي شهرستان درخصوص همايش دوم درحسرت آب در سالن 8 شهريور.

 

15-        تجليل از بازنشستگان شهرداري با اهداء جوايز.

 

16-        جلسه با مديريت اوقاف پيرامون زمينهاي وقفي در بروجن.

 

17-        جلسه با مدير امور آب و فاضلاب استان پيرامون مشكلات آب شهر و مشتركين صنايع نيمه مزاحم.

18-        جلسه با مدير عامل شركت گاز استان پيرامون گاز شهري.

19-        تصويب و كمك مالي به ساخت و ساز و تجهيز موزه مردم شناسي شارقي در بروجن.

20-        پيگيري و اجرائي نمودن فاز دوم صنايع نيمه مزاحم.

21-        تشكيل جلسه و توافق تملك اراضي سيبستان از بلوار ساحلي تا هواشناسي. 

22-        پيگيري جابجايي گورستان قديم به آرامستان جديد و آماده نمودن كليه امكانات رفاهي.

 

23-        پيگيري درخصوص تملك اراضي سيبستان با مالكين از ميدان بسيج بطرف شهرك الهيه (مسكن مهر).

24-        توافق تملك ميدان جهاد به متراژ 40هزار متر مربع با مالكين و زارعين.

25-        پيگيري و توافق با خير محترم حاج اسماعيل زمانيان درايجاد سالن مراسمات در بهشت فاطمه و كلنگ زني با حضور معاون عمراني استانداري مدعوين.

درجلساتي كه با خير محترم بروجني حاج اسماعيل زمانيان در تهران و بروجن برگزار شد بعد از اتمام ساختمان غسالخانه به همت اين مرد خير خواه قرار شد سالن اجتماعات مصلي بهشت فاطمه(س) در محل آرامستان با زير بناي 1400 متر مربع  احداث گردد.

26-        پيگيري و توافق با مدير كل شركت آب و خاك جهت گسترش قسمتي از ميدان جهاد واقع در ظلع شرقي ميدان جهاد.

27-        پيگيري و تملك اراضي واقع در جنوب شرقي با اداره جهاد كشاورزي جهت ميدان جهاد.

28-        پيگيري لازم جهت بروز آوردن سيستم تصفيه خانه استخر شهداي بروجن جهت رفاه حال شهروندان .

29-        پيگيري و اجرايي نمودن سه حلقه چاه جهت فضاي سبز گورستان و داخل شهر.

 

30-        كمك مستمر مالي به كانون هاي ناشنوايان- جامعه معلولين- ام اس- خانه رياضيات نابينايان- توانبخشي مهرآئين -بيماران خاص به طور ساليانه به مبلغ :

كانون ناشنوايان                     شش ميليون ريال

جامعه معلولين                       شش ميليون ريال

انجمن نابينايان                     شش ميليون ريال

انجمن ام اس                       شش ميليون ريال

مركز توانبخشي مهر آئين         شش ميليون ريال

خانه رياضيات                      دوازده ميليون ريال

كه به طور مستمر و به صورت ماهيانه پرداخت مي گردد.

 

31-        به مناسبت بزرگداشت هفته معلم و آيت ا.. شهيد مطهري اعضاي شوراي اسلامي شهر به اتفاق شهردار محترم ضمن بازديد از مدارس بروجن يك جعبه قرآن نفيس  جمعا به مبلغ 18000000 ريال به مدارس شهر  و به معلمان دلسوز با اهداء لوح و شاخه هاي گل  تقدير نمودند.

32-        شركت در بازگشايي مدارس و اهداء شاخه هاي گل به دانش آموزان.

33-        پيگيري و آزاد نمودن كمربندي ضلع شمالي بروجن از جاده مباركه به طرف جاده شهركرد.

34-        تصويب پيشنهاد و پرداخت كمك مالي به كانون هاي جهانديدگان سراي سالمندان- زندان و موزه مردم شناسي شارقي جمعا به مبلغ يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال

35-        پيكيري و توافق با مالكين بافت فرسوده درخصوص خريد اراضي آن جهت فضاي سبز و پاركينگ توسط شهرداري.

36-        تشكيل جلسه با مالكين و زارعين مزرعه حسين آباد جهت تغيير كاربري به منظور حل مشكل معابر و فاضلاب و گاز مسكن مهر.

37-        پيگيري و توافق با مالكين درخصوص ايجاد كمربند سبز در ضلع شمال شرقي با اداره آب و فاضلاب شهرستان بروجن.

38-        همكاري در شناسايي منابع آب زيرزميني جهت تأمين آب شرب شهر بروجن و نقنه با تأييد كارشناس خبره در امور آب.

39-        پيگيري و اجرايي شدن جهت انتقال گاز به صنايع نيمه مزاحم با مدير عامل شركت گاز استان.

40-        پيگيري و اجرايي شدن انتقال آب به صنايع نيمه مزاحم با مدير عامل آب و فاضلاب استان.

41-        كمك مالي به تيمهاي ورزشي راه يافته به ليگ كشوري .

42-        پيگيري در احداث و اجرائي نمودن كمپينگ گردشگر در تفريحگاه ملي سياسرد و بلوار بوعلي.

43-        پيگيري و همكاري در مجهز نمودن وسائل ورزشي در پاركهاي شهر بروجن براي خواهران و برادران بصورت مجزا.

44-        پيگيري و اجرايي شدن پارك ترافيك كودكان واقع در خيابان تهران.

45-        پيگيري و اجرايي نمودن سكوي اسكان گردشگران و اجراي عمليات موزائيك فرش و نرده آهني در دامنه كوه سياسرد.

46-        پيگيري و اجرايي نمودن چادر جهت مسافران و گردشگران در تفريحگاه سياسرد.

47-        پيگيري و همكاري طرح بازيافت پسماند.

48-        پيگيري و تصويب طرح ترافيك شهر بروجن.

49-        پيگيري و همكاري در جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز.

 

50-        تشكيل جلسات متعدد جهت ايجاد زمينه‌هاي مشاركت جمعي درحل مشكلات اجتماعي.

 

51-        تشكيل جلسه با كاركنان آتشنشاني و همچنين تصويب خريد تجهيزات جهت بلاياي غير مترقبه.

 

52-        دعوت همگاني از مردم جهت پياده روي به منظور تشويق استفاده از هواي پاك در جاده سياسرد با اهداء جوايز.

 

53-        همكاري و مساعدت به خانه رياضيات.

 

54-        مشاركت با صدا و سيماي استان در جهت حمايت‌هاي از فرهنگ محلي و برنامه هاي متنوع سنتي با حضور مردم شهر بروجن در سياسرد.

 

55-        شورا جهت كاهش تبعيض و نابرابري هاي اجتماعي و اقتضادي كليه تعرفه هاي عوارضات را براساس برخورداري محله ها از امكانات شهر تصويب نمودند.

56-        دراختيار گذاشتن استخر شنا بطور رايگان به هيئت شناي خواهران و برادران.

 

57-        پيگيري و مكاتبه درجهت تكميل مجتمع فرهنگيي پل قديمي مصلي با اداره كل ميراث فرهنگي استان .

58-        كمك به حوزه علميه برادران.

59-        كمك به محوطه سازي مسجد باقر العلوم (ع).

 

60-        پيگيري و اجرايي نمودن فضاي سبز و پيست اسكيت در محله فاطميه

 

61-        شركت در جلسات و همايش ها در شهر .

 

62-        تصويب و پيگيري ايجاد المان ميدان انقلاب.

 

63-        همكاري و مكاتبه درخصوص بيمارستان 220 تختخوابي درحال احداث با مقامات مسئول و معاونت وزارت راه و شهرسازي و درخواست برقراري اعتبار به مبلغ 150 ميليارد ريال.

 

64-         بازديد از پروژه هاي عمراني شهرداري بطور مداوم و ارشاد و راهنمايي دست اندركاران به منظور تشويق و ترغيب.

65-        به جهت بهبود امنيت عمومي و جلوگيري يا كاهش جرم اين شورا نهايت همكاري را با نيروي انتظامي با تشكيل جلسات تعامل برگزار مي كند.

66-        به منظور ايجاد ارتباط و اطلاع رساني كارآمد دبير خانه شورا همه روزه درخدمت شهروندان عزيز مي باشد.

اعضاي شوراي اسلامي شهر بروجن:

خدابخش خدارحمي              رئيس شورا

محمد قنبري                       نائب رئيس

محسن هادي پور                  منشي

مهندس حميد شفيع زاده         خزانه دار

حبيب ا.. وليزاده                   عضو شورا

 

  

تهيه و تنظيم: (سيد عباس افضلي)

دبيرخانه شوراي اسلامي شهر بروجن

فروردين 1391

 دبیر شورای اسلامی شهر بروجن
سیدعباس افضلی

اوقات شرعی

اوقات شرعي امروز تهران
اذان صبح: times0
طلوع آفتاب: times1
اذان ظهر: times2
غروب آفتاب: times4
اذان مغرب: times5
  اوقات شرعي 30 روز آينده

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8