يکشنبه, 26 آذر 1396

شورای اسلامی


500022114137بازديد شوراي اسلامي از فضاي سبز شهر بروجن
بازديد شوراي اسلامي از پروژه‌هاي عمراني شهر بروجن
منشور خدمات رساني شوراي اسلامي شهر

شوراهاي اسلامي بهترين وارزنده ترين حلقه هاي ارتباط قوه قانونگذاري و اجرائي كشور با مردم هستند و مي توانند مشكلات و نارسائي ها را در ابعاد مختلف زندكي به دستگاه‌هاي اجرائي به نمايندگان مردم منتقل نمايند.

تاسيس شوراهاي اسلامي شهر و روستا پس از انقلاب اسلامي و فعال شدن عملي آنها نقطه عطفي در اين روند تاريخي است. و با توجه به رشد وتوسعه كشور و افزايش جمعيت و تكبر موارد لازم به تصميم گيري در امور مختلف چشم اندازي جز حركت به سمت بومي شدن مديريت شهري و روستائي و تمركز زاديي در مديريت كشوري را پيش روي دولتمردان و برنامه ريزان و صاحبان خرد و دانش قرار نمي دهد. بنابراين حركت به سوي تحقق نظام مديريت شهري و روستائي محلي در كشور ما يك نياز اساسي و ساختاري است و درراستاي تحقق اين راهبرد جايگاهي واقعي و مورد انتظار شوراهاي اسلامي شهر به عنوان مديريت بومي ومحلي و درگام بعدي به عنوان (دولت محلي) هويدا مي‌گردد . بنابراين انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا و آغاز بكار آنها در اداره امور شهر كه از اصل فهم قانون اساسي است بي ترديد از بزرگترين دست آوردهاي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. شوراهاي اسلامي شهر و روستا در چارچوب نظام مديريتي كشور وظائف خطيري بر عهده دارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل هفتم، شوراها را از اركان تصميم‌گيري كشور قلمداد كرده است از سوي ديگر در اصل يكصدم نظار شوراها بر مديريت محلي را مورد تاكيد قرار داده و مقرر مي‌دارد امور هر روستا ، بخش،شهر،شهرستان با دستان با نظارت شوراها صورت مي‌گيرد و در قوانين عادي نيز وظائف و اختياراتي در زمينه سياست‌گذاري ، اجرا و نظارت به شوراهاي اسلامي واگذار شده است لذا شوراهاي اسلامي بخشي از مديريت جامعه را تشكيل مي دهند بر همين اساس در توسعه يافتگي سهيم هستند كه براين اساس بطور خلاصه به دو نقش مديريتي و كاركردهاي عمومي مي پردازيم.

بخش اول

گسترش شهرها وافزايش روزافزون جمعيت شهرنشين به گونه اي است كه كيفيت خدمات شهري و مديريت محلي به طور مستقيم بر اقتصاد ملي دائر و بهره‌برداري فعاليت هاي اقتصادي تا حد زيادي تحت تاثير ويژگيها و كيفيت خدمات  فعاليت هايي قرار دارد كه عمدتاً توسط شهرداريها و با مديريت و نظارت شوراها صورت مي‌گيرد.

بخش دوم

چنان كه اشاره شد شوراهاي اسلامي علاوه بر نظارت بر شهرداريها و به موجب قانون اساسي و قوانين عادي در امور مختلف اقتصادي اجتماعي- عمراني- بهداشتي- فرهنگي و ... نيز داراي اختيارات نظارتي بوده و در برخي موارد از وظائف و اختيارات اجرايي مبني بر همكاري با دستگاه‌هاي مجري نيز برخوردارند بنابراين علاوه بر مديريت خوب شهري شوراها مي توانند از راه‌هاي گوناگون برفزايند توسعه كشور موثر واقع شوند.


اوقات شرعي امروز تهران
اذان صبح: times0
طلوع آفتاب: times1
اذان ظهر: times2
غروب آفتاب: times4
اذان مغرب: times5
  اوقات شرعي 30 روز آينده

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8