يکشنبه, 26 آذر 1396

مناقصه پیشرفته

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
26تجديد مزايده فروش ماشين آلات شهرداري مزايده 06/07/139506/07/139506/07/139506/07/1395مشاهده اطلاعات کامل
25برگزاري مزايده فروش ماشين‌آلات شهرداري مزايده 21/06/139521/06/139521/06/139521/06/1395مشاهده اطلاعات کامل
23شرايط عمومي شركت در مزايده جمع آوري و حمل مواد قابل بازيافت مزايده 04/06/139504/06/139504/06/139504/06/1395مشاهده اطلاعات کامل
23تجديد مناقصه عمليات ساخت جكوزي در استخر شهداي شهرداري بروجن مناقصه 03/04/139503/04/139503/04/139503/04/1395مشاهده اطلاعات کامل
24مناقصه خريد ديوارهاي پيش‌ساخته ـ اصلاحيه مناقصه 19/03/139523/03/139523/03/139523/03/1395مشاهده اطلاعات کامل
22مناقصه خريد ديوار پيش ساخته مناقصه 09/03/139523/03/139523/03/139523/03/1395مشاهده اطلاعات کامل
21مزايده جديد شهرداري مزايده 13/02/139526/02/139526/02/139526/02/1395مشاهده اطلاعات کامل
20اصلاحيه شرايط برگزاري مناقصه مميزي املاك و مستغلات شهر بروجن مناقصه 17/12/139407/02/139507/02/139507/02/1395مشاهده اطلاعات کامل
18شركت در مزايده جمع آوري و حمل مواد قابل بازيافت مناقصه 17/12/139419/02/139519/02/139519/02/1395مشاهده اطلاعات کامل
17مناقصه واگذاري فضاي سبز به بخش خصوصي مناقصه 16/12/139422/01/139522/01/139522/01/1395مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8