چهارشنبه, 27 دی 1396

شورای اسلامی


500022114137سایت های مرتبط

 
 
 
 اخبار شورا

دسته بندي اخبار 

مصوبات دوره پنجم شوراي اسلامي


 و امرهم شوري بينهم و شاورهم في الامر

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول اين دوران تبديل گرديد.

با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش و پيگيري مجدانه حضرت آيت ا.. طالقاني و براساس اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي، شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديدند.

در همان روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراي اسلامي كار تشكيل گرديده اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف گرديد.

اولين قانون شوراي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و پس از اصلاحات لازم در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 به تصويب نهائي رسيد.

و در تاريخ 17 اسفند سال 1377 در دولت هفتم اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در سراسر كشور انجام و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر و روستا برگزيده شدند و شوراهاي اسلامي شهر در تاريخ 9ارديبهشت سال 1378 با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز به كار نمودند.

اولين دور شوراي اسلامي شهر بروجن با انتخاب آقايان:

مهندس محمدعلي برجيان‌ـ علي‌اكبر رضواني‌ـ خدابخش خدارحمي‌ـ  علي‌اصغر بابائي ـ خانم دكتر توران عرفاني شروع بكار نمود.

دومين دوره شوراي اسلامي شهر از تاريخ 82/02/09  با انتخاب آقايان:

علي اصغر بابائي ـ فرهاد حبيبي ـ مهندس حميد شفيع‌زاده ـ ابراهيم بيننده و خانم فرشته اعلائي شروع بكار نمود.

و سومين دوره شوراي اسلامي شهر در تاريخ  86/02/09  با انتخاب آقايان خدابخش خدارحمي ـ فرهاد حبيبي ـ محمد قنبري ـ مهندس حميد شفيع‌زاده ـ محسن هاديپور شروع بكار نمود و پس از استعفاي آقاي فرهاد حبيبي به دليل ثبت نام جهت كانديداي مجلس شوراي اسلامي آقاي حبيب ا.. ولي‌زاده عضو علي البدل به عضويت شورا درآمدند.

و دوره چهارساله برطبق مصوبه هيئت دولت تاكنون ادامه دارد كه در اين مدت برطبق ماده 76 قانون   اصلاحي مورخه 85/05/04 وظائف و اختياراتي به عهده اعضاء بوده كه طبق قانون و مقررات نسبت به تشكيل جلسات و تنظيم صورتجلسه مصوبات و انجام مكاتبات اقدام گرديده.

دبيرخانه شوراي اسلامي شهر از دومين دوره شوراي اسلامي شهر با تصدي آقاي سيدعباس افضلي نسبت به انجام فعاليتهاي اداري همه روزه اقدام مي نمايد.

 

 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8