پنج‌شنبه, 2 آذر 1396

عنوان : بازدید اعضای شوراهای اسلامی شهركرد ،بروجن فرخشهر سامان بن فرادنبه سفیددشت نقنه از محل پروژه تونل جهنمی گلاب
کد خبر : ۲۲۹۰
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ 
ساعت : ۱۱:۱۹:۲
 بازديد اعضاي شوراهاي اسلامي  شهرهاي شهركرد ،بروجن ،فرخشهر ،سامان- بن، فرادنبه ،سفيددشت ،نقنه از محل پروژه تونل جهنمي گلاب    
     بازگشت           چاپ چاپ         
 
:. پورتال شهرداری بروجن .: