چهارشنبه, 27 دی 1396

عنوان : حضور سركارخانم دكتر خدیجه ربیعی نماینده شهرستان در شورای اسلامی شهر بروجن
کد خبر : ۲۲۷۴
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ 
ساعت : ۱۱:۵۱:۴۶
.
 حضور سركارخانم دكتر خديجه ربيعي در شوراي اسلامي شهر بروجن
سومين جلسه شوراي اسلامي شهر بروجن با حضورنماينده محترم شهرستان سركارخانم دكتر خديجه ربيعي و شهردار بروجن برگزار گرديد. در ابتداي جلسه رياست محترم شورا مراتب تقدير و خير مقدم خدمت نماينده محترم و هيات همراه ايشان را ابراز نمودند و اشاره اي به مصوبات نشست اعضاء شوراي دوره چهارم با نماينده محترم داشتند و از نماينده تقاضا گرديد ابتدا در برنامه هاي كاري خود طي زمانبندي مشخص تداوم ارتباط موثر خود را با شورا داشته باشند.
در ادامه شهردار بروجن عنوان نمودند كه نماينده محترم فرصتي را جهت ارتباط با مسئولين مافوق كشوري و وزارت كشور تعيين فرمايند تا در خصوص اصلاح قانون ارزش افزوده و همچنين كسب اعتبارات مورد نياز جهت اجراي پروژه هاي عمراني و هزينه هاي جاري شهرداري فراهم گردد.او همچنين از نماينده شهرستان تقاضانمودند كه پيگيري اعتبار دريافت وام، تامين ماشين هاي آتش نشاني و تجهيزات آتش نشاني و امداد رساني ،تامين ماشين آلات عمراني از جمله غلطك ، گريدرو... مورد استدعاي شهرداري بروجن از نماينده محترم مي باشد.
اقاي كامران حيدري ضمن خير مقدم به نماينده محترم تقاضاي تشكيل اتاق فكر و تيم تخصصي كنار هم را نمودند.
آقاي مهندس شفيع زاده ضمن خيرمقدم به نماينده محترم ابتدا تقاضاي حضور بيشتر بين مردم، برگزاري جلسات عمومي و ارائه گزارش يكساله را داشتند. ايشان همچنين خواستار پيگيري اتمام پروژه هاي عمراني از جمله بيمارستان 220 تختخوابي بروجن را به صورت جدي پيگيري نمايند ودر بحث آب و تامين آب شرب شهرستان تلاشمضاعف داشته باشند. هچنين پيگيري هاي لازم جهت اتمام جاده دسترسي بروجن- سفيددشت وبروجن- فرادنبه را انجام دهند.
 اقاي سليمانپور ارتباط بيشتر با شوراي اسلامي را در نظر داشته باشند كه اعضاي شوراي شهر مشتاقانه بعنوان بازوي كمكي نماينده در اجراي پروژه هاي عمراني و تامين اعتبارات لازم همراه آقاي بهروز حبيبي گلايه خود را به دليل عدم انتصاب و بكارگيري نيروهاي كارامد و خوب شهرستان در عرصه هاي مديريتي استاني را ابراز نمودند. در ادامه نماينده شهرستان ضمن تبريك به اعضا محترم شوراي اسلامي دوره پنجم به طور خلاصه به جمع بندي و پاسخ گويي به سوالات و تقاضاهاي اعضاء شوراي اسلامي و شهردار بروجن پرداختند. و اميد دادندكه برنامه هاي كاري خود را طوري تنظيم نمايند كه فرصت حضور بيشتري در شوراهاي اسلامي شهرستان را داشته باشند
   
     


بازگشت           چاپ چاپ         
 
:. پورتال شهرداری بروجن .: