چهارشنبه, 27 دی 1396

عنوان : شهرداری بروجن كارگاه آموزشی ضوابط ایمنی (طراحی نظارت و اجرا) را برگزار كرد
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ 
ساعت : ۱۱:۵۶:۱۸
كارگاه آموزشي ضوابط ايمني (طراحي،نظارت و اجرا )و مهندسي حريق به همت واحد پيشگيري و امور ايمني مركز آتش نشاني وخدمات ايمني با حضور اعضاءگروه معماري سازمان نظام مهندسي ،كارشناسان پيشگيري آتش نشاني و خدمات ايمني شهركردو لردگان پرسنل واحد فني و شهرسازي و اساتيد گروه معماري دانشگاه آزاد واحد بروجن با حضور مهندس باقر نژاد كارشناس ارشد معماري و مدرس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهانبرگزار گرديد.در اين كارگاه به آموزش آخرين اصلاحات مقررات ملي ساختمان و انجام دستورالعمل هاي يمني را متضمن حفظ جان و مال مردم دانسته و مسئوليت حقوقي ناظرين محترم خصوصاناظرين معماري ساختمان را در كنار آتش نشاني وخدمات ايمني و مالكين پرداخته شد.
     
     

نمایش تعداد بازدیدها : 149

بازگشت           چاپ چاپ         
 
:. پورتال شهرداری بروجن .: